Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

Kjernen i Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design ligger i å utvikle og formidle et budskap, uansett om det er gjennom ord, tekst, lyd, bilde, design eller i det tredimensjonale rommet. Under fagområdene kreativitet, fortelling og design ligger fellesnevnere som kreativitet, strategi, problemløsing, idéutvikling, formidling, konseptutvikling og visualisering.