Velkommen til Avgang23

Avgang23 er den digitale avgangskatalogen til School of Arts, Design, and Media. Her får avgangsstudentene ved Westerdals institutt for film og medier, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for scenekunst og Institutt for musikk presenterer sine bachelor-/avgangsprosjekter for hverandre, for venner og familie, og for bransjen.

De to foregående årene har vi vært nødt til å gjennomføre avgangen digitalt. Derfor er det veldig hyggelig å få invitere til fysiske visninger, forestillinger, konserter o.a. på campus som del av eksamineringen etter tre år. Det er dette som er normaltilstanden til de utøvende og skapende kunst- og designfagene, så det føles godt å være «back in track». 

Selv om formatet på avgangsarrangementene er fysiske i år, så tar vi likevel med oss den digitale katalogplattformen fra «pandemi-årene» 2022 og 2021. Dette formatet har vist seg svært egnet til å vise dokumentasjon av avgangsstudentenes arbeider, så på den måten bygger vi et arkiv og en hukommelse for ettertiden. Sjekk derfor gjerne ut de to foregående årenes avgangsprosjekter innenfor hvert institutt. 

School of Arts, Design, and Media er det største kunstfaglige utdanningsmiljøet i Norge, og omfatter musikk, låtskriving, lydproduksjon, design, TV/film, dans, skuespill, musikkteater, spill og visuelle effekter. Det er derfor med stolthet vi kan vise frem studentenes resultater etter tre år med en intens kunst- og designfaglig utdanning. 

I Avgang22 har hver student som tidligere år fått sitt eget virtuelle rom hvor de presenterer seg og sitt prosjekt. Avgang22 er derfor både en utstilling, forestillinger, screenings, visninger, konserter og presentasjoner. I tillegg finner man dokumentasjon av fysiske avgangsforestillinger, avgangskonserter og avgangsutstillinger.

 Det har vært veldig stimulerende å overvære spillegleden og utfoldelsestrangen til dette avgangskullet. Etter å ha fått deler av studietiden sin utfordret av pandemien, har de sammen med dyktige og motiverte pedagoger, lærere og veiledere funnet måter å håndtere en krevende studiehverdag. Nå får de slippe denne kreativiteten løs i fri utfoldelse og det merkes at det er kjennes godt. 

Som publikummer, venner og kjente, bransje, arbeidsmarked eller kulturfelt, vil dere gjennom Avgang23 bli kjent med en generasjon designere, kunstnere, musikere, skuespillere, sangere, dansere, film- og tv skapere og kreatører som er spesielle. Jeg sa om de to forrige årenes kull at de var generasjonen som besitter nettopp den type kunnskap og kompetanse som trengs – ikke bare for å løse morgensdagens problemer – men også de utfordringene som finnes her og nå. Det gjelder også avgangsstudentene i 2023. Jeg ønsker alle lykke til videre i jobb eller ytterligere studier.

 

God fornøyelse og god sommer! 

Jørn Mortensen
Dekan

School of Arts, Design, and Media

Høyskolen Kristiania