FestivALUMNI2021

På grunn av pandemien har ikke avgangskullene i 2020 og 2021 på School of Arts, Design, and Media ved Høyskolen Kristiania fått gjennomført sine avgangs- og bachelorprosjekter (forestillinger, filmvisninger, konserter mm.) for et publikum. Å vise frem bachelorresultatet for et publikum er et viktig moment i en kunst- og designutdanning. Det er knyttet både læring og eksponering til dette.

Siden dette ikke har vært mulig våren 2020 og 2021, vil School of Arts, Design, and Media gjennomføre en alumnifestival for avgangsstudentene 2020 og 2021. Denne vil finne sted i desember 2021 på Vega scene, på Fjerdingen og i Urtegata 9.

Mer informasjon om alumnifestivalen vil distribueres til alle avgangsstudenter 2020 og 2021 etter sommeren.