CK30: Bærekraftige boliger i urbane miljøer.

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - CK30: Bærekraftige boliger i urbane miljøer.

Denne bacheloroppgaven er et bærekraftsprosjekt der jeg har svart på problemstillingen "Hvordan kan interiørarkitektur bidra til et mer bærekraftig bomiljø for familier i en Gaining by Sharing-modell?".

Bygget består av store fellesarealer og mindre leiligheter. Jeg ønsker å dyrke ideen om mer bærekraft og mer deling.