Musikkteaterhøyskolen

Studentene jobber både teoretisk og praktisk for å utvikle sin kunstneriske og tekniske kompetanse. Den faglige staben har en stor andel utøvende og skapende kunstnere som er og har vært aktive i scenekunstfeltet.