Bokvalitet for førstegangskjøpere

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Bokvalitet for førstegangskjøpere

Prosjektet går ut på å utforme små, funksjonelle lavpris-boliger med god bokvalitet, tiltenkt førstegangskjøpere. Hensikten med prosjektet er å oppnå større fokus rundt førstegangskjøpere, og rette interiørarkitektur mer mot denne målgruppen og boliger tilpasset disse.