Kyrie Eleison

Vera Kaufman Brunstad

Kyrie Eleison

Kyrie Eleison er en dramaserie som følger gravejournalisten Lasse Røde i det han blir nødt til å dra tilbake til sin hjemby for å etterforske økonomisk svindel i den lokale frikirken som han selv ble utstøtt fra for 20 år siden. I løpet av serien må Lasse stå ansikt til ansikt med sin egen fortid for å klare å avdekke kirkens mørke hemmeligheter.