En redaksjonell historiefortelling: Hvordan gjøre geografi mer spennende for barn?

Vegard Bjørkli

En redaksjonell historiefortelling: Hvordan gjøre geografi mer spennende for barn?

Dette bachelorprosjektet ser nærmere på hvordan man kan bruke historiefortellende design til å formidle komplekst innhold til barn. Løsningen er en del av NRK Super sitt tilbud og er med på å styrke forståelsen av den verden vi lever i. Gjennom løsningen blir leseren tatt gjennom en reise om Australias geografi, demografi, historie og biologi.