Sansesentralen: Møteplass for synshemmet ungdom

Trude Dale Monsen

Sansesentralen: Møteplass for synshemmet ungdom

I dette prosjektet har jeg skapt en møteplass for synshemmet ungdom, som bidrar til mestring og sosialisering, i tillegg til integrering blant seende ungdom. Prosjektet fokuserer på universell utforming og sensorisk design, for å kompensere for mangel av syn gjennom andre sanser.