Trivsel på arbeidsplassen

Tora Brenna

Trivsel på arbeidsplassen

Hvordan kan interiørarkitektur bidra til å sette mennesket i fokus og tilrettelegge for sosialt samvær på arbeidsplassen?