typografiske prosjekter i helvetica neue regular 10 pkt

Tina Stokkan

typografiske prosjekter i helvetica neue regular 10 pkt

dette prosjektet eksperimenterer med typografi. ved å behandle den ukonvensjonelt, forsøker jeg å avdekke om det kan oppstå nye, interessante visuelle utrykk innenfor begrensede rammer. dette resulterte i en bok med totalt 14 serier bestående av syv iterasjoner hver. boken er bundet for hånd i fem eksemplarer.