Det gamle Deichmanske bibliotek - Coworking for studenter

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Det gamle Deichmanske bibliotek - Coworking for studenter

Bacheloroppgaven tar for seg en fiktiv rehabilitering av det tidligere Deichmanske hovedbiblioteket med fokus på bærekraftig design og fargebruk. Det Deichmanske bibliotek ble valgt på grunnlag av dens sentrale beliggenhet og historie, og med et ønske om å skape et Coworkig sted for studenter falt valget naturlig på det Deichmanske bibliotek.