Plast

Tim Allum Nielsen

Plast

Du finner magasinet her: www.timallumnielsen.no/plast-magazine

"Plast" er et magasin som handler om den kulturelle innvirkningen til plast. Magasinet bygger rundt fire objekter av plast som har hatt stor innvirkning på menneskeheten, sett i et historisk perspektiv. Foto, tekst og design er gjort selv.