Hvordan kan tjenestedesign effektivisere rekruttering i politiet?

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Hvordan kan tjenestedesign effektivisere rekruttering i politiet?

Hvordan kan tjenestedesign effektivisere rekruttering i politiet?I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for prosessen i mitt prosjekt, fra problemstilling til ferdig løsning. Temaet for oppgaven er rekruttering i politiet, og problemstilling jeg har tatt utgangspunkt i er:Hvordan kan tjenestedesign effektivisere rekruttering i politiet?