AS WAS / AS IS / AS IF: et kritisk blikk på arkitektoniske strukturer av boligblokker i Oslo Øst

Susanne Fernløf Arntzen

AS WAS / AS IS / AS IF: et kritisk blikk på arkitektoniske strukturer av boligblokker i Oslo Øst

Designet er en kritikk av skiftende prinsipper i arkitekturhistorien, og spekulerer i fremtidens idealer. Kritikken utforsker hvorvidt disse følger FNs definisjon av bærekraft.