Arkivet bofellesskap

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Arkivet bofellesskap
Denne bacheloroppgaven handler om hvordan man gjennom interiørarkitektur kan bidra positivt til et bærekraftig og innovativt bofellesskap for selvstendige eldre og studenter. Oppgaven er delt inn i ulike deler. Det viser seg at unge og eldre er den målgruppen som er mest utsatt for ensomhet. Det er viktig å bidra til et bærekraftig botilbud, med gode løsninger som legger til rette for sammenkomster, trygg aldring, minsker ensomhet og styrker den sosiale kontakten mellom generasjonene. Prosjektet vil bidra til sosial, miljø og økonomisk bærekraft. Biofilisk design bidrar til helsebringende fordeler og positive omgivelser i et bygd miljø. Research viser til at de fleste har positiv tilknytning til naturen gjennom farger, opplevelser og steder, der man opplever ro og velbehag. Prosjektet vil være et godt eksempel på å ivareta eksisterende bygg og rehabilitere det, fremfor å bygge nytt. Samt se på utvikling av innovative og funksjonelle løsninger som bransjen kan benytte seg av.