ESP showroom

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - ESP showroom

I dette prosjektet så jeg på hvordan en retail designer kan ha bærekraft i fokus gjennom hele designprosessen uten at det påvirket resultatet visuelt. Resultatet ble et showroom for det norske merket ESP der materialer er nøye tenkt i gjennom med tanke på miljø og bærekraft, samtidig som showrommet gjenspeiler ESPs estetikk.