Ungdomsskole for bedre psykisk helse og læringsmiljø

Stine Granli

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Ungdomsskole for bedre psykisk helse og læringsmiljø

Denne oppgaven tar for seg en fiktiv rehabilitering av Tastarustå ungdomsskole. I oppgaven legges det til rette for en ren ungdomsskole med fokus på tilrettelegging for bedre psykisk helse og læringsmiljø. Det er fokus på å gjøre bygget mer åpent, samtidig som det er viktig å ivareta de elevene som ikke ønsker å være like synlige.