Bernhard Antique Display

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Bernhard Antique Display

I dette prosjektet har jeg sett på lesbarhet, og mer spesifikt hva er det som gjør at vi gjenkjenner en bokstav. Ved hjelp av en variabel font basert på et gammelt typesnitt som jeg moderniserte og ikoner på den andre siden ble dette resultatet.