Kulturhagen

Solveig Marie Hisdal

Kulturhagen

Kulturhagen står for alle arrangementer som holdes i Botanisk hage Oslo. Målgruppen er unge mennesker i alderen 20-30 år med interesser for kunst, musikk og natur.

Kulturhagens visuelle identitet tar utgangspunkt i kontrasten mellom det organiske og det konstruerte.