Viable – Bærekraftig transport

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Viable – Bærekraftig transport

Viable er et transportfirma med fokus på bærekraftighet i alle ledd. Alt fra farger på skjermer til utslipp ved levering er nøye vurdert, og er så miljøvennlig som man kan med dagens teknologi.