Norsk Fengsel

Sivert Kristiansen

Westerdals institutt for film og medier - Norsk Fengsel

SITCOM: Dan Hogéus elsket tilværelsen, men hata jobben som fengselsvakt på Rognøya. Nå vender han tilbake som innsatt - og fengselstilværelsen som han kjenner den er snudd på hodet. Men… Hvor ille kan det være egentlig? Det er jo tross alt bare Norsk Fengsel.