Room Microphones vs. Convolution Reverb - A Study On Perceived Differences Between Natural And Convolution Reverb

Sivert Bjørnerås

Institutt for Scenekunst,  Musikk og studio - Room Microphones vs. Convolution Reverb - A Study On Perceived Differences Between Natural And Convolution Reverb

Denne bacheloroppgaven omhandler opplevde forskjeller mellom kunstig og naturlig romklang.

Studiet utforsker om kunstig, digital romklang har nådd et nivå hvor det kan konkurrere med naturlig romklang fra rommikrofoner.