Hvordan kan jeg få mer sjel i musikken min?

Simon Moholt

Institutt for musikk - Hvordan kan jeg få mer sjel i musikken min?
I denne oppgaven skal jeg å se på hvordan jeg kan kombinere rap og det moderne elektroniske hip hop lydbilde med et akustisk utgangspunkt, og forhåpentligvis sitte igjen med Sjel i musikken.