Toi Toi Toi, Henrik: En casestudie av Nasjonalballettens versjoner av Gengangere og Hedda Gabler.

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Toi Toi Toi, Henrik: En casestudie av Nasjonalballettens versjoner av Gengangere og Hedda Gabler.

I denne bacheloroppgaven undersøkte jeg hva som skjedde i møte mellom kunstformene ballett og drama med utgangspunkt i Nasjonalballettens forestillinger Ghosts - Ibsens Gengangere og Hedda Gabler, og hva som gjorde disse forestillingene til en publikumssuksess både nasjonalt og internasjonalt.