Lysets påvirkning på interiørarkitektur, rom og menneske

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Lysets påvirkning på interiørarkitektur, rom og menneske
Lys utgjør en viktig del av vår sansing og opplevelse, den skaper stemning og atmosfære. I tillegg til at lys skaper former, rom og arkitektur. Bakgrunnen for denne oppgaven har vært å se på lysets påvirkning på interiørarkitektur, rom og menneske. Dette da lys den kvaliteten som i oftest direkte grad påvirker ens sinnsstemning og stedets atmosfære, samt at den gir karakter til sted, omgivelsene og rommet. Derfor er det ønskelig å se på blant annet hvordan lys, både naturlig og kunstig lys, påvirker interiørarkitektur, rom og mennesker. I tillegg til dette rehabilitering, da dette er en oppgave som stadig vekk blir mer aktuell for interiørarkitekter. Ut ifra dette er det ønskelig å koble lys og dens påvirkning mot et rehabiliteringsprosjekt av en bolig med interiørarkitektoniske kvaliteter med følgende problemstilling; «Hvordan kan lys påvirke rehabilitering av en bolig med interiørarkitektoniske kvaliteter? I tillegg til opplevelsen av rom og mennesket?»