444

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - 444
Fast Fashion er kommet for å bli. Derfor er det viktig å finne bærekraftige alternativer. Jeg ønsker å introdusere et mer bærekraftig alternativ til målgruppen som har størst forbruk av klær, og benytter seg av fast fashion og trend-shopping. Samtidig ønsker jeg å introdusere en måte å minske produksjonen på. - Dette ved bruk av Digital Fashion.