Lille Tøyen Hotell // Et hotellkonsept utviklet for de med sanse- og funksjonsnedsettelser.

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Lille Tøyen Hotell // Et hotellkonsept utviklet for de med sanse- og funksjonsnedsettelser.
Denne bacheloroppgaven vil belyse hvordan interiørarkitektur kan bidra til å skape gode hotell-løsninger for svaksynte og andre funksjonsnedsatte personer. Det viktigste elementet i hotellet er gode orienteringsløsninger som blir skapt ved hjelp av farger og kontraster, lys, taktilitet, lyd og lukt.