Grenseløs

Sara Valieva

Grenseløs

Tema for prosjektet og boken handler om å vokse opp mellom kulturer, og å vokse opp med midlertidig oppholdstillatelse. Boken har en personlig tilnærming og består av egne erfaringer, tanker og refleksjoner.