Hva er bedrifters motivasjon til bruk av scenekunst i næringslivet?

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Hva er bedrifters motivasjon til bruk av scenekunst i næringslivet?
Hva er bedrifters motivasjon til bruk av scenekunst i næringslivet, og hvordan kan samarbeid mellom bransjene bidra til nye ideer, økt kreativitet og et forbedret arbeidsmiljø?