Harmonisk sfære

Sandra C. L. Hammershaug

Harmonisk sfære

Dette prosjektet vil fokusere på å skape et bokollektiv for å sikre et økonomisk og sosialt alternativ for aldersgruppen 18-28 år. Fokus på fargebruk og hvordan det kan sikre god livskvalitet for de som nylig har flyttet fra foreldrehjemmet sitt. Samt fremme Furuset som et attraktivt alternativ til bosted i Oslo for målgruppen.