From Realtime Graphics to Broadcasting Graphics

Sander Kristensen

From Realtime Graphics to Broadcasting Graphics

Jeg har under min bacheloroppgave vært utplassert hos The Future Group AS.Praksisperioden gikk mye på å bli kjent med The Future Group sin programvare Pixotope, så jeg har valgt å inkludere et lite opptak hvor jeg eksperimenterer med noen av funksjonalitetene programvaren har å tilby.