Bachelor Skuespill Spesialiser i Film og Tv

Robin Houbraken

Bachelor Skuespill Spesialiser i Film og Tv

¨Hvordan kan jeg jobbe metodisk for å komme fram til sanne emosjonalle øyenblikk¨. Første lenken viser til hvordan jeg jobbet med Charlie fra Marriage Story. Andre lenken er impro fra det som skulle vært ensemble-film karakteren min.

Videre spørsmål kan rettes mot: robinnhoub@gmail.com