FALK

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - FALK

En selvskreven monologforestilling om hvor langt man er villig til å gå for å finne tilhørighet, et fellesskap; et sted å bli hørt og sett – alt for å befri seg fra meningsløsheten. I det skuespillerfaglige arbeidet jobbet jeg med hvordan man kan skape en karakter med et rikt indre liv, ved å jobbe «utenfra og inn».