Bacheloroppgave - "Enden av reisen"

Oscar Fugelsnes

Westerdals institutt for film og medier - Bacheloroppgave - "Enden av reisen"
I disse bildene ser du en forfallen skog hvor en skapning finner trygghet i et lys i mørket. Scenen er satt opp i Maya ved bruk av Megascans, og rendret med Arnold. Compositing gjort i Nuke.