Unnskyld

Ole Petter Aas

Unnskyld

Unnskyld er en kortfilm og har vært min bacheloroppgave, hvor jeg har gjort opptakslyd, etterarbeid og mix. Unnskyld har sjangeren oppvekst drama. Hvor filmen har som formål å skildre hvor vanskelig det kan være å vokse opp.