Musikkteater og maskulinitetsdiskurser i endring

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - Musikkteater og maskulinitetsdiskurser i endring

De aller fleste mennesker opplever at de har en kjønnsidentitet og en type seksuell orientering som de ønsker å leve ut. En slik kjønnsidentitet blir også fremstilt i musikkteateret. Kjønnsforsker Judith Butler revolusjonerte kjønnsforskning da hun i 1990 da hun publiserte boken Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Her presenter