Dagen du dro

Nanna Lundevall

Dagen du dro

Forestillingen «Dagen du dro» er basert på intervjuer med etterlatte ved selvmord og ledere for sorggrupper. Det faktabaserte materialet er fra «Etter Selvmordet: Veileder om ivaretakelse av etterlatte etter selvmord» utgitt av Helsedirektoratet. Vår kunstneriske målsetting er å gi informasjon, men også vise forståelse for etterlatte ved selvmord.