Dagen du dro

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - Dagen du dro

Forestillingen «Dagen du dro» er basert på intervjuer med etterlatte ved selvmord og ledere for sorggrupper. Det faktabaserte materialet er fra «Etter Selvmordet: Veileder om ivaretakelse av etterlatte etter selvmord» utgitt av Helsedirektoratet. Vår kunstneriske målsetting er å gi informasjon, men også vise forståelse for etterlatte ved selvmord.