Løve i menneskeskikkelse

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Løve i menneskeskikkelse

Under dette bachelorprosjektet har jeg jobbet med å designe og skape en hybrid av menneske og løve. Jeg ville forske på hvordan jeg kunne kombinere løvens og menneskets anatomi uten å undertrykke det menneskelige. Denne karakteren er skapt ved å bruke silikonapplikasjoner, parykk og hårdeler.