Mónica Alegria-Johnsen

Mónica Alegria-Johnsen

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Mónica Alegria-Johnsen
Konseptet er om en foto-selvhjelpsbok om mindfulness. Den baserer seg på visuell historiefortelling gjennom fotografi og de persepsjoner folk legger til i det de ser. Formålet er å vise hvordan man ved visuelle virkemidler kan gå frem for å bli mer mindful, og bruke sansene til å oppdage nuet.