Maur

Mikkel Stenersen

Maur

"maur eller den kollektive usynligjgøringen av de ubruklige" er en satire om hvordan vi ser på hverandre.