Unge førstegangskjøpere

Mathilde Andersen

Unge førstegangskjøpere

Idéen bak prosjektet bygger på tanken om å finne en måte å muliggjøre et boligkjøp for unge førstegangskjøpere. Med dagens boligmarked som er utfordrende for unge ligger fokuset i prosjektet på å utvikle et boligkonsept som gjør det mulig å entre boligmarkedet sammen med en eller flere venner.