Hardcore Animation

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Hardcore Animation

Hardcore animation er en digital visualisering av musikksjangeren Hardcore punk. Gjennom bruken av multimediaformatet animasjonsvideo knyttes det auditoriske og det visuelle sammen og skaper et helhetlig utrykk av den råe, voldsomme og aggressive energien bak sjangeren.