traitlabs: Animasjon med personlighet

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - traitlabs: Animasjon med personlighet

Animasjon er et av de mest effektive virkemidlene for å tilføre- eller forbedre personlighet i digital design. traitlabs eksperimenterer med karaktertrekk og deres rolle i UI-, UX-, og emosjonell design for ulike digitale flater. Målet er å leke med ideer og muligheter, fremfor å levere ferdige kommersielle løsninger. https://traitlabs.oedesign.no