En digital førstehjelpstjeneste

Martin Elvegaard

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - En digital førstehjelpstjeneste
Hvordan kan en digital tjeneste gjøre det tryggere for mennesker i alle aldre å utføre førstehjelp i akutte nødssituasjoner? Dette prosjektet tar for seg denne problemstillingen, og har hovedfokus på den mest akutte av førstehjelpstemaene – hjerte-lunge-redning.