En digital førstehjelpstjeneste

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - En digital førstehjelpstjeneste

Hvordan kan en digital tjeneste gjøre det tryggere for mennesker i alle aldre å utføre førstehjelp i akutte nødssituasjoner? Dette prosjektet tar for seg denne problemstillingen, og har hovedfokus på den mest akutte av førstehjelpstemaene – hjerte-lunge-redning.