Marthe Skeie

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - Marthe Skeie

Det viktigste for meg er å være en god historieformidler. Som innehaver av både en bachelor i musikkteater og en i drama- og teaterkommunikasjon har jeg opparbeidet meg bred kunnskap om teaterfaget. I tillegg til å ha god erfaring med musikkteater har jeg 30 stp. i hvert av fagene maskespill, teater i undervisningen, regi og dramaturgi.