Hurum’s Sans

Markus August Storsveen

Hurum’s Sans

Dette fotografiet, og bokstavene på det, ble utgangspunktet for den praktiske delen av bacheloroppgaven min. Jeg studerte skiltene og analyserte meg frem til hvordan resten av alfabetet ville sett ut. Målet var å lage mitt typesnitt så likt bokstavene på skiltet som mulig.