Familieidrett: Et konsept for å redusere utenforskap for barn- og unge i idretten

Marius Wang Hornaas

Familieidrett: Et konsept for å redusere utenforskap for barn- og unge i idretten
Prosjektet har tatt for seg problemstillingen "Hvordan kan vi sørge for at samarbeid mellom foreldre, barn og klubb skaper en arena der sosioøkonomiske forskjeller utjevnes?". Utførelsen av prosjektet har foregått som et designprosjekt med Double Diamond som rammeverk. Løsningen presentert baserer seg på den reelle innsikten.