Montebello Asylmottak

Marielle Nielsen

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Montebello Asylmottak

Prosjektet går ut på å løse problemstillingen "Kan man ved hjelp av Interiørarkitektur bidra til å øke livskvaliteten til beboere på asylmottak?". Ved hjelp av beliggenhet, farger og utførelsen av rommene har jeg prøvd å løse denne problemstillingen.