Montebello Asylmottak

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Montebello Asylmottak

Prosjektet går ut på å løse problemstillingen "Kan man ved hjelp av Interiørarkitektur bidra til å øke livskvaliteten til beboere på asylmottak?". Ved hjelp av beliggenhet, farger og utførelsen av rommene har jeg prøvd å løse denne problemstillingen.