Norwegian Stories: Vision for tradition

Maria Kleppe Vihovde

Norwegian Stories: Vision for tradition

Reklameprosjekt for Visit Norway. Et tverrfaglig samarbeid med Tekst og AD andre klasse.